Kutsu virkamies

Muutoksentekijöiden organisoimana joukko valtionhallinnon virkamiehiä jalkautuu start-up -tapahtuma Slushiin 10.-11.11.2015. Osallistumisella haetaan uusia toimintamalleja ja ideoita hallituksen painopistealueiden työstämiseen ja omiin vastaaviin tapahtumiin.

Tavoitteenamme on myös löytää uusia yhteisiä, hallinnonalat ja toimialat poikkileikkaavia lähestymistapoja, kokeilla tavanomaisesta poikkeavaa toimintamallia ja oppimisympäristöä. Tavoittelemme kollektiivista oppimiskokemusta, joka on kuvattavissa, jaettavissa ja skaalattavissa. Arvioimme myös, voisiko Slush-tyyppistä tapahtumaa hyödyntää jatkossa systemaattisemmin osana valtioneuvoston tulevia kokeiluja.

Keskeistä on myös verkottuminen hallinnon ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Nyt voit adoptoida virkamiehen päiväksi töihin yritykseesi, kutsua ryhmän virkamiehiä tutustumaan yrityseesi tai tulla itse päiväksi tutustumaan johonkin ministeriöön tai virastoon. Kutsu oma virkamiehesi alla olevan linkin kautta.

https://www.webropolsurveys.com/S/76579C85ED534296.par

Advertisement