TÖRMÄÄMÖ -mainokset siirtyvät julkaistaviksi valtiolla.fi -sivustolla!

Tämä sivusto on palvellut meitä muutoksen tekijöitä erinomaisesti jo 6 vuotta! TÖRMÄÄMÖ -kutsut lähetetään jatkossa https://www.valtiolla.fi/ -sivun kautta.  Edelleenkin löydät meidät twitteristä tunnisteella #törmäämö sekä Facebookista ryhmistä Työ 2.0 ja Virkamiesten avoin verkosto. TÖRMÄILLÄÄN!

Advertisement

TÖRMÄÄMÖssä 15.5. teemana ”OECD:n Observatory for Public Sector Innovation”

Tervetuloa TÖRMÄÄMÖÖN 15.5. klo 8-9!

Suomi on mukana OECD:n julkisen hallinnon innovaatiotoiminnasta vastaavassa ”Observatory of Public Sector Innovation (OPSI)” -työssä (lue lisää:

http://www.oecd-opsi.org).

OPSI toimii julkisen sektorin innovaatioiden globaalina foorumina, yhteistyön ja uudella tavalla tekemisen vahvistajana ajassa, jossa julkisen sektorin hallinnot tarvitsevat tukea ja neuvoja aina vain kompleksisemman maailman nopeasti muuttuvissa tarpeissa ja merkittävässä julkisen talouden paineessa. OPSI:n työ tukee muutoksessa ja tekee näkyväksi uusia käytäntöjä, tunnistaa mitä seuraavaksi ja ”muuttaa uutta normaaliksi”. OPSI-tiimi on hallinnon luotettava neuvoja, jonka lähestymistapa on kontekstiin ja tarpeisiin räätälöity. Se tekee yhteistyötä maaverkoston ja partnereiden kanssa yhteistyössä hallintojen, tiedemaailman, maailman laajuisten kansalaisjärjestöjen, kansalaisyhteiskunnan ja teollisuuden kanssa. OPSI-työssä on laadittu Suomenkin allekirjoittama OECD:n Declaration on Public Sector Innovation. Innovaatiojulistuksella (ks. suomennettu tiivistys) on sitouduttu:

  1. Tukemaan ja vahvistamaan innovaatiotoimintaa julkisessa hallinnossa
  2. Rohkaisemaan ja valmentamaan kaikkia virkamiehiä innovointiin
  3. Vaalimaan kumppanuuksia ja tukemaan moniäänisyyttä
  4. Tukemaan tutkimusta, iterointia ja kokeiluja
  5. Levittämään opittua ja jakamaan käytäntöjä

Tule kuulemaan tarkemmin, mistä on kyse, mitä on meneillään ja miten Sinä ja taustaorganisaatiosi voitte osallistua toimintaan. Keskusteluun johdattelevat Arja Terho ja Pauliina Pussinen valtiovarainministeriöstä.

Ilmoittaudu oheisen linkin kautta viimeistään 14.5., niin saat skypelinkin kalenteriisi: https://link.webropolsurveys.com/S/1B8D0F41E4979A27

TÖRMÄÄMÖSSÄ asiantuntijat eri puolilta julkishallintoa ja yhteiskuntaa kohtaavat tavoitteenaan löytää uusia ratkaisuja yhteisiin haasteisiin. Formaattina on pari napakkaa 15 minuutin pituista alustusta ja sen jälkeen keskustelua ja kontaktien luomista.

TÖRMÄÄMÖ pidetään näin korona-aikaan poikkeuksellisesti pelkästään virtuaalisesti.

TÖRMÄILLÄÄN!

Virpi Einola-Pekkinen, Johanna Kotipelto, Liisa Virolainen

Työ 2.0, Virkamiesten avoin verkosto, Valtion työelämäpalvelut

TÖRMÄÄMÖssä 17.4. klo 8-9 teemana ”Rajat ylittävä yhteistyö ja systeemisen muutoksen johtaminen käytännössä”

 

Rajat ylittävä yhteistyö on ollut hallinnon kehittämisen agendalla jo pitkään. Polku kohti ihmiskeskeistä yhteiskuntaa ei muutoin onnistukaan. Huhtikuun TÖRMÄÄMÖssä pureudumme teemaan käytännön esimerkkien kautta. Keskusteluun johdattelee organisaatiovalmentaja Pekka Lavilan johdattelemana. Esillä:

  • Systeeminen muutos lasten ja perheiden palvelujärjestelmässä
  • Vipuvarret systeemissä ja johtamisessa
  • CASE esimerkki: yhteisen työn johtaminen sivistys- ja sote toimessa

TÖRMÄÄMÖ järjestetään tällä kertaa pelkästään skypellä. Ilmoittaudu mukaan oheisen linkin kautta viimeistään 16.4.: https://link.webropolsurveys.com/S/733BC3F1772A4EFB

TÖRMÄÄMÖSSÄ asiantuntijat eri puolilta julkishallintoa ja yhteiskuntaa kohtaavat tavoitteenaan löytää uusia ratkaisuja yhteisiin haasteisiin. Formaattina on pari napakkaa 15 minuutin pituista alustusta ja sen jälkeen keskustelua ja kontaktien luomista.

TÖRMÄILLÄÄN!

 

Virpi Einola-Pekkinen, Johanna Kotipelto, Liisa Virolainen

Työ 2.0, Virkamiesten avoin verkosto, KAIKU -työelämäpalvelut

TÖRMÄÄMÖssä 20.3. teemana ”Ihmiskeskeinen julkisten palvelujen kehittäminen”

Hallitusohjelman kohdassa maailman paras julkinen hallinto todetaan, että uudistustyön keskiössä on julkishallinnon vuorovaikutteisuuden kehittäminen sekä kansalaisten palvelujen laadun, sujuvuuden ja saatavuuden parantuminen. Hallitus käynnistää toimia, joilla vähennetään valtionhal­linnon siiloutumista sekä päällekkäistä työtä.

Hallintorakenteiden sijaan asiakastarpeen pitäisi määrittää palvelutarjonta ja se, miten niiden tuottaminen kannattaa organisoida. Tämä edellyttää yhteistyötä ja yhteiskehittämistä julkishallinnon ja yritysten kesken. Yhteistyössä tulee tunnistaa ainakin yhteiset tavoitteet, sitoutuminen, riskit, hyödyt ja osallistumisen kannustimet tai motiivit, jotta jokainen osallistuja löytää oman roolinsa. Näitä asioita tulee tarkastella lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä.

Asiakkaan ja hänen tilanteensa asettaminen keskiöön haastaa nykyiset toimintatavat monella tavalla. Kokonaisvaltaista ja asiakaslähtöisen yhteiskehittämisen kokemuksista ja opeista kuulemme TÖRMÄÄMÖssä 20.3. klo 8-9. Esillä ovat International House Helsinki, Läheisen kuolema verkostoyhteistyö sekä Ulkomaalaisen yrityksen palvelupolku. Keskusteluun johdattelevat Jukka Kyhäräinen Verolta sekä Heidi Rantatulkkila ja Pekka Rehn Digi ja väestötietovirastosta.

Seuraaminen on mahdollista myös Skypen välityksellä. Skype-linkki lähetetään ilmoittautuneille eli muista siis ilmoittautua mukaan myös etänä!

Ilmoittaudu oheisen linkin kautta viimeistään 19.3.: https://link.webropolsurveys.com/S/6FF25E528144067A

TÖRMÄÄMÖSSÄ asiantuntijat eri puolilta julkishallintoa ja yhteiskuntaa kohtaavat tavoitteenaan löytää uusia ratkaisuja yhteisiin haasteisiin. Formaattina on pari napakkaa 15 minuutin pituista alustusta ja sen jälkeen keskustelua ja kontaktien luomista.

TÖRMÄÄMÖ pidetään Työ 2.0Labissä, osoitteessa Yliopistonkatu 5, 3. krs. Ks. lisätietoja täältä: https://tyo-2-0-lab.fi/

TÖRMÄILLÄÄN!

Virpi Einola-Pekkinen, Johanna Kotipelto, Liisa Virolainen

Työ 2.0, Virkamiesten avoin verkosto, KAIKU- työelämäpalvelut

TÖRMÄÄMÖssä 14.2. teemana ”Tiimiäly ja hyvän mielen viesti”

Tervetuloa TÖRMÄÄMÖÖN 14.2. klo 8-9!

 Teemana ”Tiimiäly ja hyvän mielen viesti”

Tiimiäly on tulevaisuuden kilpailuetu. Muutos vaatii uusia työelämätaitoja, joissa yksilön – esimiehen tai työntekijän – osaamisen lisäksi korostuu tiimin keskinäinen kyvykkyys rakentaa yhteisen osaamisensa päälle uusia ajatuksia ja ratkaisuja. Ratkaisevaa on tiimin kollektiivinen äly, jossa osaaminen yhdistyy. Hyvän mielen taidot ovat taitoja, joiden avulla elämä sujuu niin että siinä on iloa ja energiaa. Kuka tahansa voi kehittää omaa mieltään joustavammaksi hyvän mielen taitojen avulla. Kun mieli on joustava, on helpompi toimia arjen haasteissa ja muutoksissa. Hyvän mielen taidot auttavat elämään merkityksellistä elämää, jossa ihminen tunnistaa oman potentiaalinsa ja uskaltaa ylittää itsensä.

Keskusteluun johdattelee tietokirjailija, muutosvalmentaja Maaretta Tukiainen. Maaretalla on pitkä tausta media-alan johtotehtävistä. Hän on myös kirjoittanut 12 kirjaa luovuudesta, merkityksellisestä elämästä ja ihmismielen toiminnasta. Maaretan ajattelu perustuu positiivisen psykologian tutkimustuloksiin, humanistiseen ihmiskuvaan sekä itsetuntemuksen ja elinikäisen oppimisen rooliin merkityksellisen elämän rakennusaineina.

Seuraaminen on mahdollista myös Skypen välityksellä. Skype-linkki lähetetään ilmoittautuneille eli muista siis ilmoittautua mukaan myös etänä!

Ilmoittaudu mukaan oheisen linkin kautta viimeistään 13.2.: https://link.webropolsurveys.com/S/EC959A0E5498C255

TÖRMÄÄMÖSSÄ asiantuntijat eri puolilta julkishallintoa ja yhteiskuntaa kohtaavat tavoitteenaan löytää uusia ratkaisuja yhteisiin haasteisiin. Formaattina on pari napakkaa 15 minuutin / yksi napakka 30 minuutin alustus ja sen jälkeen keskustelua ja kontaktien luomista.

TÖRMÄÄMÖ pidetään Työ 2.0Labissä, osoitteessa Yliopistonkatu 5, 3. krs. Ks. lisätietoja täältä: https://tyo-2-0-lab.fi/

TÖRMÄILLÄÄN!

Virpi Einola-Pekkinen, Johanna Kotipelto, Liisa Virolainen

Työ 2.0, Virkamiesten avoin verkosto, KAIKU-työelämäpalvelut