TÖRMÄÄMÖssä 28.9. teemana ”PAKURI”

Tervetuloa ratkaisuklinikka TÖRMÄÄMÖÖN 28.9. klo 8-9!

Teemana ”Pakuri”

Hallituksen strategisten johtamisvälineiden kehittämishankkeen (PAKURI) tavoitteena on vahvistaa hallituspolitiikan strategisuutta ja parantaa valtioneuvoston toimeenpanokykyä. Hanke jatkaa vuonna 2015 tehtyä uudistusta (OHRA), jossa pääministeri Sipilän hallitus otti käyttöön uudenlaisen strategisen hallitusohjelman mallin.

Työssä on tunnistettu teemakokonaisuuksia, joista hanke tekee kehittämissuosituksia seuraavalle hallitukselle. https://vnk.fi/strategisten-johtamisvalineiden-kehittamishanke

Keskusteluun johdattelee johtava erityisasiantuntija Jouni Varanka Valtioneuvoston kansliasta.

TÖRMÄÄMÖ pidetään ministeriöiden yhteisessä tilassa Valtimossa, osoitteessa Kirkkokatu 14. Ilmoittaudu oheisen linkin kautta viimeistään 27.9 : Ilmoittautuminen

Seuraaminen on mahdollista myös Skypen välityksellä. Skype-kutsu lähetetään ilmoittautuneille eli muista siis ilmoittautua hyvissä ajoin mukaan myös etänä!

 TÖRMÄÄMÖSSÄ asiantuntijat eri puolilta julkishallintoa ja yhteiskuntaa kohtaavat tavoitteenaan löytää uusia ratkaisuja yhteisiin haasteisiin. Formaattina on pari napakkaa 15 minuutin pituista alustusta ja sen jälkeen keskustelua ja kontaktien luomista.

TÖRMÄILLÄÄN!

Virpi Einola-Pekkinen ja Johanna Kotipelto

virpi.einola-pekkinen@vm.fi

Muutoksentekijät

johanna.kotipelto@vnk.fi

Virkamiesten avoin verkosto

Mainokset

TÖRMÄÄMÖssä 24.8. teemana ”Välitilan johtaminen”

Minkälaista johtamista tarvitaan tilanteessa, jossa ratkaisut ja tuleva suunta ovat vielä avoinna. Kun ollaan välitilassa – vanhan ja uuden kynnyksellä? Kun porukat on innostettava mukaan, vaikka polku tavoitteeseen saattaa olla vielä hyvinkin hähmäinen? Kun alkuvaiheessa muodostuva ilmapiiri ja ratkaisukyvykkyys vaikuttavat siihen, mihin suuntaan uudistukset tulevat jatkossa etenemään?

Kuntaliiton entinen kehitysjohtaja Kaija Majoinen ja professori Jari Stenvall Tampereen yliopistosta johdattelevat keskusteluun, casena maakunta- ja soteuudistus.

TÖRMÄÄMÖ pidetään klo 8-9 ministeriöiden yhteisessä tilassa Valtimossa, osoitteessa Kirkkokatu 14. Ilmoittaudu oheisen linkin kautta viimeistään 23.8. : Ilmoittautuminen

Seuraaminen on mahdollista myös Lyncin välityksellä. Skype-kutsu lähetetään ilmoittautuneille eli muista siis ilmoittautua hyvissä ajoin mukaan myös etänä!

TÖRMÄÄMÖSSÄ asiantuntijat eri puolilta julkishallintoa ja yhteiskuntaa kohtaavat tavoitteenaan löytää uusia ratkaisuja yhteisiin haasteisiin. Formaattina on pari napakkaa 15 minuutin pituista alustusta ja sen jälkeen keskustelua ja kontaktien luomista.

TÖRMÄILLÄÄN!

Virpi Einola-Pekkinen ja Johanna Kotipelto

virpi.einola-pekkinen(at)vm.fi   johanna.kotipelto(at)vnk.fi

Muutoksentekijät -verkosto    Virkamiesten avoin verkosto

TÖRMÄÄMÖssä 20.6. klo 8-9 ”Ilmiömäinen julkishallinto”

 

Sitra on valmistelemassa julkisen johtamisen keskustelualoitetta, jonka tavoitteena on parantaa ilmiömäistä julkista johtamista ja kokonaisuuksien hallintaa valtionhallinnossa. Keskustelualoite pyrkii tunnistamaan keinoja toimeenpanokyvyn ja ilmiölähtöisyyden vahvistamiseksi sekä eri toimijoiden välisen luottamuksen lisäämiseksi. Aloite julkistetaan elokuun lopussa ja sitä ennen sen ideoita ja ehdotuksia testataan sidosryhmien ja avoimen ideoinnin muodossa. Tule keskustelemaan ehdotuksista ennen kuin ne avataan laajemmalle yleisölle! Keskusteluun johdattelijana Kaisa Lähteenmäki-Smith Sitrasta.

Seuraaminen on mahdollista myös Skypen välityksellä. Skype-kutsu lähetetään ilmoittautuneille eli muista siis ilmoittautua mukaan myös etänä!

Ilmoittaudu oheisen linkin kautta viimeistään 19.6.: https://www.webropolsurveys.com/S/5E87B68F2B236109.par

TÖRMÄÄMÖSSÄ asiantuntijat eri puolilta julkishallintoa ja yhteiskuntaa kohtaavat tavoitteenaan löytää uusia ratkaisuja yhteisiin haasteisiin. TÖRMÄÄMÖ järjestetään osoitteessa Kirkkokatu 14 ministeriöiden yhteisessä tilassa nimeltä ”Valtimo”. Formaattina on pari napakkaa 15 minuutin pituista alustusta ja sen jälkeen keskustelua ja kontaktien luomista.

 

TÖRMÄILLÄÄN!

 

Virpi Einola-Pekkinen ja Johanna Kotipelto

Muutoksentekijät -verkosto ja Virkamiesten avoin verkosto

TÖRMÄÄMÖssä 25.5. ”Innovaatiokyvykäs julkishallinto”

 

Mitä on innovaatiokyvykkyys ja miten se ilmenee julkisessa toimijuudessa ja virkamiesten toiminnassa? Miten julkishallinto saadaan itse tuottamaan innovaatioita ja miten se mahdollistaa muiden tuottamien innovaatioiden syntymistä? Miten voimme kasvattaa julkishallinnon innovaatiokyvykkyyttä, yhdessä verkottuen ja ekosysteemeissä toimien? Tule mukaan keskusteluun, johon johdattelevat Riikka Pellikka Sitrasta ja Jukka Kyhäräinen Verolta.

TÖRMÄÄMÖ pidetään klo 8-9 ministeriöiden yhteisessä tilassa Valtimossa, osoitteessa Kirkkokatu 14. Ilmoittaudu oheisen linkin kautta viimeistään 24.5. : https://www.webropolsurveys.com/S/4E8E17FBB17CE8EF.par

Seuraaminen on mahdollista myös Lyncin välityksellä. Lync-kutsu lähetetään ilmoittautuneille eli muista siis ilmoittautua hyvissä ajoin mukaan myös etänä!

TÖRMÄÄMÖSSÄ asiantuntijat eri puolilta julkishallintoa ja yhteiskuntaa kohtaavat tavoitteenaan löytää uusia ratkaisuja yhteisiin haasteisiin. Formaattina on pari napakkaa 15 minuutin pituista alustusta ja sen jälkeen keskustelua ja kontaktien luomista.

TÖRMÄILLÄÄN!

Virpi Einola-Pekkinen ja Johanna Kotipelto

Muutoksentekijät & Virkamiesten avoin verkosto

virpi.einola-pekkinen(at)vm.fi      johanna.kotipelto(at)vnk.fi

 

TÖRMÄÄMÖssä 27.4. Tulevaisuuden ruokahuolto

Maailman ruuantuotanto ja -kulutus tulevat merkittävästi muuttumaan seuraavien vuosikymmenten aikana. Uusia ratkaisuja tarvitaan ympäristön tilan kohentamiseksi. Lisäksi kuluttaja haluaa ruualtaan uusia ominaisuuksia ja elämyksiä. Onko kiertotalous ruokajärjestelmämme tulevaisuus? Tuotetaanko ruokamme lähitulevaisuudessa peltojen sijaan bioreaktoreissa?

Keskusteluun johdattelevat Lauri Reuter VTT:stä ja Hanna Mattila Sitrasta.

Seuraaminen on mahdollista myös Lyncin välityksellä. Lync-kutsu lähetetään ilmoittautuneille eli muista siis ilmoittautua hyvissä ajoin mukaan myös etänä!

Ilmoittaudu oheisen linkin kautta viimeistään 26.4. : https://www.webropolsurveys.com/S/03A785F727F0FA12.par

 TÖRMÄÄMÖSSÄ asiantuntijat eri puolilta julkishallintoa ja yhteiskuntaa kohtaavat tavoitteenaan löytää uusia ratkaisuja yhteisiin haasteisiin. TÖRMÄÄMÖ järjestetään joka kuukauden viimeinen perjantai klo 8-9 osoitteessa Kirkkokatu 14 ministeriöiden yhteisessä tilassa nimeltä ”Valtimo”. Formaattina on pari napakkaa 15 minuutin pituista alustusta ja sen jälkeen keskustelua ja kontaktien luomista.

TÖRMÄILLÄÄN!

Virpi Einola-Pekkinen ja Johanna Kotipelto

Muutoksentekijät ja Virkamiesten avoin verkosto

Arvonluonnin uusi logiikka haastaa perinteisen innovaatiopolitiikan

Arvonluonnin tuomat haasteet ja mahdollisuudet sekä tarve ratkaista isoja yhteiskunnallisia ongelmia, kuten ilmastonmuutos, väestön ikääntyminen tai syrjäytyminen, ovat kaikkialla maailmassa nousemassa innovaatiopolitiikan kärkeen.

Perinteisen markkina- ja järjestelmäpuutteiden korjaamiseen sijaan moderni innovaatiopolitiikka pyrkii etsimään keinoja, joilla se voi tukea yritysten ja loppukäyttäjien välistä vuorovaikutusta, tunnistaa kasvun uusia ajureita sekä hyödyntää digitalisaation ja muun teknologisen kehityksen mahdollisuuksia. Uuden arvonluonnin edistämisen välineistöä ovat liiketoiminta- ja yrittäjäekosysteemit, kiihdyttämöt, kokeilujen mahdollistaminen ja kumppanuudet. Niiden avulla vauhditetaan yritysten uudistumista ja kansainvälistymistä.

Innovaatiopolitiikan yksi keskeinen tavoite on riskinottoon ja rohkeisiin valintoihin kannustaminen. Valinnat vaativat tietoa uusista nousevista kasvumahdollisuuksia ja kasvun ajureista, osaamisvahvuuksista ja muista kilpailueduista sekä yritysten valmiuksista pitkäjänteisiin kehittämisinvestointeihin.

Alla on kuvattu ilmiöitä, jotka näkemyksemme mukaan ohjaavat tulevaisuuden kasvun ja innovaatiotoiminnan valintoja. Kansalaisten hyvinvoinnin edistäminen ja yhteiskunnallisen arvon tuottaminen luovat uudenlaisia tarpeita sekä julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyölle että eri hallinnonalojen väliselle tekemiselle ja päätöksenteolle.

Mikä synnyttää korkean lisäarvon liiketoimintaa?

Työn murros, arvoverkkojen muutokset ja alustatalous sekä yhteiskunnalliset reformit luovat uudenlaisia mahdollisuuksia yritystoiminnalle. Julkisella sektorilla voi olla palveluiden tilaajana ja järjestäjänä tärkeä rooli uuden liiketoiminnan mahdollistajana. Myös asiakkaan tarpeet ja arvot vaikuttavat siihen, millainen yritystoiminta menestyy jatkossa.

Elämän laatu ja merkityksellisyys, yksilön kokema hyvinvointi tai arjen toimivuus ovat tekijöitä, joista olemme valmiita maksamaan hiukan enemmän. Yrityksissä täytyy oppia tunnistamaan ja tuottamaan niitä tunne- ja elämyskokemuksia, joita asiakkaat edellyttävät.

Myös teknologian kehittyminen, esimerkiksi tekoälyn tai keinotodellisuuden käyttäminen, nostavat esiin ongelmia, joiden ratkaisemiseksi tarvitaan monenlaisia humanistisia ja luovia tietoja ja taitoja. Etiikan tai pedagogian osaaminen, kulttuuristen arvojen tuntemus tai uudistava luovuus tuovat kilpailuetua.

Julkisen sektorin tehtävänä on tehdä kasvu mahdolliseksi

Innovaatiopolitiikan toimijoilla on edessään lisähaaste: miten rakennetaan kansalaisten toimeentulon ja aktiivisen toimintakyvyn edellytykset, kun perinteistä palkkatyötä ei välttämättä riitä kaikille. On arvioitu, että jopa 40 prosenttia nykyisistä työpaikoista voidaan korvata tietokoneilla, roboteilla ja tekoälysovelluksilla. Hyvin merkittävään osaan nousevat digitaaliset palvelualustat. Ne ja kansalaistalouden synnyttämät uudet ansaintamallit voivat parhaimmillaan avata uuden kanavan innovaatioille ja kansainvälisille vientituotteille ja luoda siten Suomelle kestävää kilpailukykyä.

Uudistavassa innovaatiopolitiikassa valtio ja julkinen sektori voivat toimia innovaatioiden mahdollistajina ja suunnannäyttäjinä. Tässä roolissa sen tehtävänä on tunnistaa nousevia kasvun ajureita sekä uusia liiketoimintamahdollisuuksia, jotka liittyvät talouden, yhteiskunnan ja teollisuuden uudistumiseen.

Valtio ei itse päätä voittavista ekosysteemeistä, mutta se voi tehdä strategisia valintoja ja ratkaisulähtöistä politiikkaa, jossa parhaat kyvykkyydet ja voimavarat suunnataan tehokkaasti ja kestävästi.

Arvonmuodostuksen lähteitä

Tutkimus, julkinen tieto – tieto, jota soveltamalla tai jakamalla voidaan tuottaa hyötyä

Koulutusjärjestelmä – osaaminen, joka mahdollistaa uuden luomisen

Arvot, hyvinvointi – asiakkaan eritasoiset tarpeet, jotka tulevat tyydytettyä

Kulttuuri, taide – merkitykset, jotka asiakas/kuluttaja liittävät hankintaansa

Sijainti, ilmiöt, trendit, alustat – mahdollisuudet, jotka tarjoavat asiakkaalle uutta etua

Pirjo Kutinlahti ja Petra Tarjanne

Pirjo Kutinlahti (kuvassa vasemmalla) ja Petra Tarjanne (kuvassa oikealla) toimivat työ- ja elinkeinoministeriön Innovaatio- ja yritysrahoitusosastolla. Petran osaamisalueisiin kuuluvat uuden arvonluonnin tematiikka, erityisesti asiakkaalle syntyvä arvo, kasvuekosysteemit sekä kestävää kasvua tukeva innovaatiopolitiikka. Pirjon osaamisalueita ovat innovaatiopolitiikan uudet sisällöt, tutkimuksen ja osaamisen hyödyntäminen sekä korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyö.