TÖRMÄÄMÖssä 26.10. teemana ”Ilmiölähtöisen valmistelun työkalupakki”

Mitä on ilmiölähtöisyys strategisen suunnittelun näkökulmasta? Voisiko ilmiöiden kartoittaminen ja ymmärtäminen auttaa minua omassa arkityössäni? Antaisiko se uusia näkökulmia yrityksemme, organisaatiomme tai tiimimme työhön? Sitra on tehnyt työtä ilmiölähtöisten työkalujen kehittämiseksi valtioneuvoston agendan ja strategisen hallitusohjelmatyön käyttöön, yhteistyössä mm. Hahmota Oy:n (Peter Tattersall), Deloitten ja BroadScopen kanssa. Marraskuun alussa on tarkoitus olla valmiina työkalupakki, joka muodostaa sillan megatrendityöstä yhteiskuntapolitiikan ja hallituksen agendanmuodostukseen ja toimintapolitiikan kehittämiseen. Työkalut (”ilmiökartat” ja ”kanvakset”) ovat kuitenkin kenen tahansa käytettävissä osana ilmiölähtöisyyden vahvistamista käytännön tekemisessä ja julkisen johtamisen toimintakäytännöissä.  Voisiko työkaluista olla hyötyä Sinun työllesi?

Tule kuulemaan ja keskustelemaan aiheesta Valtimoon 26.10. klo 8-9! Keskusteleen johdattelee Peter Tattersall.

Seuraaminen on mahdollista myös Skypen välityksellä. Skype-linkki lähetetään ilmoittautuneille eli muista siis ilmoittautua mukaan myös etänä!

Ilmoittaudu oheisen linkin kautta viimeistään 25.10.: https://www.webropolsurveys.com/S/63A95AACC9248460.par

TÖRMÄÄMÖSSÄ asiantuntijat eri puolilta julkishallintoa ja yhteiskuntaa kohtaavat tavoitteenaan löytää uusia ratkaisuja yhteisiin haasteisiin. TÖRMÄÄMÖ järjestetään osoitteessa Kirkkokatu 14 ministeriöiden yhteisessä tilassa nimeltä ”Valtimo”. Formaattina on pari napakkaa 15 minuutin pituista alustusta ja sen jälkeen keskustelua ja kontaktien luomista.

TÖRMÄILLÄÄN!

Virpi Einola-Pekkinen                                                     Johanna Kotipelto

virpi.einola-pekkinen@vm.fi                                           johanna.kotipelto@vnk.fi

Muutoksentekijät -verkosto                                            Virkamiesten avoin verkosto

Mainokset

TÖRMÄÄMÖssä 28.9. teemana ”PAKURI”

Tervetuloa ratkaisuklinikka TÖRMÄÄMÖÖN 28.9. klo 8-9!

Teemana ”Pakuri”

Hallituksen strategisten johtamisvälineiden kehittämishankkeen (PAKURI) tavoitteena on vahvistaa hallituspolitiikan strategisuutta ja parantaa valtioneuvoston toimeenpanokykyä. Hanke jatkaa vuonna 2015 tehtyä uudistusta (OHRA), jossa pääministeri Sipilän hallitus otti käyttöön uudenlaisen strategisen hallitusohjelman mallin.

Työssä on tunnistettu teemakokonaisuuksia, joista hanke tekee kehittämissuosituksia seuraavalle hallitukselle. https://vnk.fi/strategisten-johtamisvalineiden-kehittamishanke

Keskusteluun johdattelee johtava erityisasiantuntija Jouni Varanka Valtioneuvoston kansliasta.

TÖRMÄÄMÖ pidetään ministeriöiden yhteisessä tilassa Valtimossa, osoitteessa Kirkkokatu 14. Ilmoittaudu oheisen linkin kautta viimeistään 27.9 : Ilmoittautuminen

Seuraaminen on mahdollista myös Skypen välityksellä. Skype-kutsu lähetetään ilmoittautuneille eli muista siis ilmoittautua hyvissä ajoin mukaan myös etänä!

 TÖRMÄÄMÖSSÄ asiantuntijat eri puolilta julkishallintoa ja yhteiskuntaa kohtaavat tavoitteenaan löytää uusia ratkaisuja yhteisiin haasteisiin. Formaattina on pari napakkaa 15 minuutin pituista alustusta ja sen jälkeen keskustelua ja kontaktien luomista.

TÖRMÄILLÄÄN!

Virpi Einola-Pekkinen ja Johanna Kotipelto

virpi.einola-pekkinen@vm.fi

Muutoksentekijät

johanna.kotipelto@vnk.fi

Virkamiesten avoin verkosto

TÖRMÄÄMÖssä 24.8. teemana ”Välitilan johtaminen”

Minkälaista johtamista tarvitaan tilanteessa, jossa ratkaisut ja tuleva suunta ovat vielä avoinna. Kun ollaan välitilassa – vanhan ja uuden kynnyksellä? Kun porukat on innostettava mukaan, vaikka polku tavoitteeseen saattaa olla vielä hyvinkin hähmäinen? Kun alkuvaiheessa muodostuva ilmapiiri ja ratkaisukyvykkyys vaikuttavat siihen, mihin suuntaan uudistukset tulevat jatkossa etenemään?

Kuntaliiton entinen kehitysjohtaja Kaija Majoinen ja professori Jari Stenvall Tampereen yliopistosta johdattelevat keskusteluun, casena maakunta- ja soteuudistus.

TÖRMÄÄMÖ pidetään klo 8-9 ministeriöiden yhteisessä tilassa Valtimossa, osoitteessa Kirkkokatu 14. Ilmoittaudu oheisen linkin kautta viimeistään 23.8. : Ilmoittautuminen

Seuraaminen on mahdollista myös Lyncin välityksellä. Skype-kutsu lähetetään ilmoittautuneille eli muista siis ilmoittautua hyvissä ajoin mukaan myös etänä!

TÖRMÄÄMÖSSÄ asiantuntijat eri puolilta julkishallintoa ja yhteiskuntaa kohtaavat tavoitteenaan löytää uusia ratkaisuja yhteisiin haasteisiin. Formaattina on pari napakkaa 15 minuutin pituista alustusta ja sen jälkeen keskustelua ja kontaktien luomista.

TÖRMÄILLÄÄN!

Virpi Einola-Pekkinen ja Johanna Kotipelto

virpi.einola-pekkinen(at)vm.fi   johanna.kotipelto(at)vnk.fi

Muutoksentekijät -verkosto    Virkamiesten avoin verkosto

TÖRMÄÄMÖssä 20.6. klo 8-9 ”Ilmiömäinen julkishallinto”

 

Sitra on valmistelemassa julkisen johtamisen keskustelualoitetta, jonka tavoitteena on parantaa ilmiömäistä julkista johtamista ja kokonaisuuksien hallintaa valtionhallinnossa. Keskustelualoite pyrkii tunnistamaan keinoja toimeenpanokyvyn ja ilmiölähtöisyyden vahvistamiseksi sekä eri toimijoiden välisen luottamuksen lisäämiseksi. Aloite julkistetaan elokuun lopussa ja sitä ennen sen ideoita ja ehdotuksia testataan sidosryhmien ja avoimen ideoinnin muodossa. Tule keskustelemaan ehdotuksista ennen kuin ne avataan laajemmalle yleisölle! Keskusteluun johdattelijana Kaisa Lähteenmäki-Smith Sitrasta.

Seuraaminen on mahdollista myös Skypen välityksellä. Skype-kutsu lähetetään ilmoittautuneille eli muista siis ilmoittautua mukaan myös etänä!

Ilmoittaudu oheisen linkin kautta viimeistään 19.6.: https://www.webropolsurveys.com/S/5E87B68F2B236109.par

TÖRMÄÄMÖSSÄ asiantuntijat eri puolilta julkishallintoa ja yhteiskuntaa kohtaavat tavoitteenaan löytää uusia ratkaisuja yhteisiin haasteisiin. TÖRMÄÄMÖ järjestetään osoitteessa Kirkkokatu 14 ministeriöiden yhteisessä tilassa nimeltä ”Valtimo”. Formaattina on pari napakkaa 15 minuutin pituista alustusta ja sen jälkeen keskustelua ja kontaktien luomista.

 

TÖRMÄILLÄÄN!

 

Virpi Einola-Pekkinen ja Johanna Kotipelto

Muutoksentekijät -verkosto ja Virkamiesten avoin verkosto

TÖRMÄÄMÖssä 25.5. ”Innovaatiokyvykäs julkishallinto”

 

Mitä on innovaatiokyvykkyys ja miten se ilmenee julkisessa toimijuudessa ja virkamiesten toiminnassa? Miten julkishallinto saadaan itse tuottamaan innovaatioita ja miten se mahdollistaa muiden tuottamien innovaatioiden syntymistä? Miten voimme kasvattaa julkishallinnon innovaatiokyvykkyyttä, yhdessä verkottuen ja ekosysteemeissä toimien? Tule mukaan keskusteluun, johon johdattelevat Riikka Pellikka Sitrasta ja Jukka Kyhäräinen Verolta.

TÖRMÄÄMÖ pidetään klo 8-9 ministeriöiden yhteisessä tilassa Valtimossa, osoitteessa Kirkkokatu 14. Ilmoittaudu oheisen linkin kautta viimeistään 24.5. : https://www.webropolsurveys.com/S/4E8E17FBB17CE8EF.par

Seuraaminen on mahdollista myös Lyncin välityksellä. Lync-kutsu lähetetään ilmoittautuneille eli muista siis ilmoittautua hyvissä ajoin mukaan myös etänä!

TÖRMÄÄMÖSSÄ asiantuntijat eri puolilta julkishallintoa ja yhteiskuntaa kohtaavat tavoitteenaan löytää uusia ratkaisuja yhteisiin haasteisiin. Formaattina on pari napakkaa 15 minuutin pituista alustusta ja sen jälkeen keskustelua ja kontaktien luomista.

TÖRMÄILLÄÄN!

Virpi Einola-Pekkinen ja Johanna Kotipelto

Muutoksentekijät & Virkamiesten avoin verkosto

virpi.einola-pekkinen(at)vm.fi      johanna.kotipelto(at)vnk.fi

 

TÖRMÄÄMÖssä 27.4. Tulevaisuuden ruokahuolto

Maailman ruuantuotanto ja -kulutus tulevat merkittävästi muuttumaan seuraavien vuosikymmenten aikana. Uusia ratkaisuja tarvitaan ympäristön tilan kohentamiseksi. Lisäksi kuluttaja haluaa ruualtaan uusia ominaisuuksia ja elämyksiä. Onko kiertotalous ruokajärjestelmämme tulevaisuus? Tuotetaanko ruokamme lähitulevaisuudessa peltojen sijaan bioreaktoreissa?

Keskusteluun johdattelevat Lauri Reuter VTT:stä ja Hanna Mattila Sitrasta.

Seuraaminen on mahdollista myös Lyncin välityksellä. Lync-kutsu lähetetään ilmoittautuneille eli muista siis ilmoittautua hyvissä ajoin mukaan myös etänä!

Ilmoittaudu oheisen linkin kautta viimeistään 26.4. : https://www.webropolsurveys.com/S/03A785F727F0FA12.par

 TÖRMÄÄMÖSSÄ asiantuntijat eri puolilta julkishallintoa ja yhteiskuntaa kohtaavat tavoitteenaan löytää uusia ratkaisuja yhteisiin haasteisiin. TÖRMÄÄMÖ järjestetään joka kuukauden viimeinen perjantai klo 8-9 osoitteessa Kirkkokatu 14 ministeriöiden yhteisessä tilassa nimeltä ”Valtimo”. Formaattina on pari napakkaa 15 minuutin pituista alustusta ja sen jälkeen keskustelua ja kontaktien luomista.

TÖRMÄILLÄÄN!

Virpi Einola-Pekkinen ja Johanna Kotipelto

Muutoksentekijät ja Virkamiesten avoin verkosto